Legutóbbi frissítés: [2018.04.25.dátum]

 

Az ESSITY HUNGARY Kft. (Cg. 01-09-716945, székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.) SCA Hygiene Products AB, Broplatsen 3, 431 31 Mölndal, Svédország ("ESSITYSCA" vagy "mi" vagy "vállalatunk", mint adatkezelõ) komolyan veszi az adatvédelmet. A jelen Adatvédelmi Szabályzat azt tartalmazza, hogy az ESSITY SCA felügyelõi adatkezelõi szerepében hogyan gyûjti és dolgozza fel a személyes adatokat és a weboldalát Libresse.hu-t használó személyek más információit az Általános Adatvédelmi Rendelet (“GDPR”) és az eAdatvédelmi Rendelet (“eRendelet”) értelmében.

A weboldal használatával, vagy a személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat. Amennyiben nem fogadja el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, kérjük, ne használja a weboldalt, vagy ne adja meg a személyes adatait.

Az ESSITY a jelen Adatvédelmi Szabályzat egyoldalú és elõzetes értesítés nélküli módosításának jogát fenntartja. Kérjük, hogy rendszeresen ellenõrizze a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, hogy nyomon követhesse a változtatásokat, illetve informálódjon a személyes adatai felhasználásának módjáról.

A kezelt személyes adatok kategóriái és feldolgozási kezelési célok

Meta adatok

Weboldalunkat anélkül is használhatja, hogy megadná személyes adatait. Ebben az esetben az ESSITYSCA csak a használatból eredõ következõ adatokat gyûjti be (a webszerver a felhasználó tevékenységét naplózza):

Kiindulási weboldal, belépési dátum és idõ, továbbított adatmennyiség, átviteli státusz, böngészõ típusa, IP-cím, operációs rendszer és interfész, a böngészõ szoftver nyelve és verziója.

IP-címét arra használjuk, hogy hozzáférhessen weboldalunkhoz. Ha az IP-címre már nincs ehhez szükség (azaz … idõtartamot követõen), IP-címét lerövidítjük és eltávolítjuk annak utolsó oktettjét. A meta adatokat a lerövidített IP-címmel együtt weboldalunk minõségének és szolgáltatásainak továbbfejlesztésére használjuk a felhasználói szokások elemzésén keresztül legfeljebb 2 évig. Az adatkezelés további célja ebben az esetben a szolgáltatások mûködésének az ellenõrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

Regisztráció

Ha weboldalunkra regisztrál, felkérhetjük arra, hogy adja meg a következõ személyes adatait: Email cím, felhasználói név, választott jelszó, születés ideje, a feltételek és kikötések elfogadása, marketing anyagok engedélyezése (önkéntes). Az SCA az ilyen személyes adatokat arra használja, hogy weboldalunkon keresztül szolgáltatásokat nyújtson Önnek, illetve az alkalmazandó törvény által megengedett mértékben marketing anyagokat juttasson el.

Minta- és kuponrendelés

Termékmintákat és termékkuponokat rendelhet weboldalunkon keresztül. Ehhez a következõ személyes adatait kell megadnia az SCA számára: regisztrációs adatai, terméktípus, szállítási cím. Az SCA ezeket az adatokat arra használja, hogy eljuttassa Önhöz a kért mintát és/vagy kupont, vevõszolgálati tevékenységet végezzen, megfeleljen jogi kötelezettségeinek, jogi követeléseket védjen ki, alapítson vagy gyakoroljon, illetve személyhez szabott marketing tevékenységet végezzen.

Sorsolásos játékok:

Ha sorsolásos játékon vesz részt, az ESSITYSCA a játék konkrét feltételeitõl függõen következõ személyes adatokat gyûjti be Öntõl.: Név, postacím, email-cím, belépés dátuma, nyertesként való kiválasztása, díj, válasz a kvízre. Az ESSITYSCA ezeket az adatokat arra használja, hogy lebonyolítsa a sorsolásos játékot, értesítse a nyertest, átadja a díjat, lebonyolítsa az eseményt és marketing tevékenységet végezzen. Az egyes sorsolásos játékokkal kapcsolatos adatkezelési szabályokat a konkrét játék játékszabályzata tartalmazza.

Egészségügyi adatok:

Ha bizonyos higiéniai termékeket rendel, az SCA információkat gyûjthet és dolgozhat fel egészségügyi állapotáról a termékrendelésen keresztül. Az egészségügyi adatok a GDPR értelmében érzékeny adatok, és az SCA megteszi a szükséges lépéseket arra, hogy a jogi rendelkezéseknek megfelelõen védelmet biztosítson az ilyen érzékeny adatok számára. Hozzájárulása függvényében, az SCA az egészségügyi adatokat csak a szerzõdéses kapcsolat céljára, a termékrendelés, vevõszolgálati tevékenységek céljára, jogi kötelezettségek teljesítésére, illetve abból a célból gyûjti és dolgozza fel, hogy jogi követeléseket védjen ki, alapítson vagy gyakoroljon, illetve személyre szabott marketing tevékenységet végezzen.

Ön által a weboldalon posztolt információk:

Ha úgy dönt, hogy személyes adatokat ad meg hozzászólásokban, kommentekben, értékelésekben vagy hasonló posztokban a weboldalon, az ESSITYSCA az ilyen személyes adatokat arra használja, hogy az információt közzétegye a weboldalon és választ adjon az érdeklõdésekre. Az ilyen személyes adatok a weboldal összes felhasználója számára rendelkezésre áll, és Önnek figyelnie kell arra, hogy ne adjon meg olyan személyes adatokat, amelyek esetében nem szeretné, hogy minden látogató számára rendelkezésre álljanak a weboldalon.

Információkérés

Ön a társaságunknak küldött levelében, amelyben valamely termékünkre vonatkozóan információt vagy felvilágosítást kér, személyes adatnak minõsülõ adatokat is megadhat. Ezen adatok kezelésének a célja a vásárlói szokások, és egyes termékek népszerûségének a nyomon követése, a kérdések minél pontosabb megválaszolásának a biztosítása.

Közösségi oldal bõvítmények (plugin)

Harmadik felek

Átadás szolgáltatók számára

Az ESSITYSCA külsõ szolgáltatókat vehet igénybe, akik az ESSITYSCA adatfeldolgozóiként mûködnek, bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak az ESSITYSCA számára. Ilyen szolgáltatók a webhely szolgáltatók, a marketingszolgáltatók vagy az IT támogatást nyújtók. Ilyen szolgáltatások nyújtása esetén a külsõ szolgáltató hozzáférhet a személyes adatokhoz és/vagy feldolgozhatja azokat.

Az ilyen külsõ szolgáltatókat arra kérjük, hogy vezessenek be és alkalmazzanak biztonsági rendszereket a személyes adatok bizalmasságának és biztonságának érdekében.

Jelenlegi adatfeldolgozók:

- tárhelyszolgáltató: Microsoft Azure (Redmond, Washington, United States)

- anyavállalat adatai,

- digitális ügynökség adatai: Brightly Kft (Újlengyel, Ady Endre utca 41.)

Egyéb fogadó felek

Az ESSITYSCA az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében a személyes adatokat átadhatja végrehajtási szerveknek, állami hatóságoknak, jogi tanácsadóknak, külsõ tanácsadóknak vagy üzleti partnereknek. Vállalat-összeolvadás vagy felvásárlás esetén a személyes adatokat azoknak a harmadik feleknek lehet átadni, akik érintettek az összeolvadásban vagy felvásárlásban.

A személyes adatok nemzetközi átadása

Az Önrõl gyûjtött vagy kapott személyes adatokat olyan fogadó felek számára juttathatjuk el, illetve olyan felek dolgozhatják fel, akik az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül vagy kívül találhatók. Ezek közé tartozik [Andorra, Argentína, Kanada (nem állami szervezetek, amelyekre a kanadai adatvédelmi és elektronikus dokumentumvédelmi törvény vonatkozik), Svájc, Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Jersey, Új-Zéland)], amelyek megfelelõ adatvédelmi szintet biztosítanak az európai adatvédelmi törvény szempontjából. Az USA-ban található fogadó felekre az EU és az USA közötti adatvédelmi pajzs érvényes, és ennek értelmében megfelelõ védelmi szintnek tekinthetõ az európai adatvédelmi törvény szempontjából. Más fogadó felek esetleg más olyan országokban találhatók, amelyek nem biztosítanak megfelelõ szintû védelmet az európai adatvédelmi törvény szempontjából. Az ESSITYSCA minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy az EGT-bõl átadott adatok megfelelõ védelmet kapjanak az alkalmazandó adatvédelmi törvénynek megfelelõen. A nem megfelelõ védelmet biztosító országok számára történõ átadást illetõen a továbbítást megfelelõ védelmi rendszerekkel végezzük, beleértve az Európai Bizottság vagy felügyeleti hatóságok által elfogadott adatvédelmi záradékokat és jóváhagyott magatartási szabályokat a fogadó félre kötelezõ és végrehajtható kötelezettségekkel. Az ilyen védelmi biztosítékokról másolatot kérhet, ha kapcsolatba lép velünk a 7. pontban leírtaknak megfelelõen (Kapcsolatfelvétel).


Az feldolgozás adatkezelés jogalapja

Személyes adatait a következõ jogalapon kezeljük, és dolgozzuk fel:

 • Ön a hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez és feldolgozásághoz egy vagy több bizonyos célra; (információkérés, weboldalon posztolt információk és sorsolásos játék esetében)
 • A kezelésre, és feldolgozásra egy olyan szerzõdés teljesítéséhez van szükség, amelyben Ön az egyik fél, vagy amiatt van szükség, hogy kérésére lépéseket tegyünk a szerzõdés megkötése elõtt;
 • A kezelésre, és feldolgozásra általunk teljesítendõ jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség;
 • A kezelésre, és feldolgozásra az Ön vagy más természetes személy alapérdekeinek védelméhez van szükség;
 • A kezelésre, és feldolgozásra közérdekû feladat elvégzéséhez vagy ránk ruházott hivatalos jogkör gyakorlásához van szükség;
 • A kezelésre, és feldolgozásra azért van szükség, hogy érvényesíthessük saját vagy egy harmadik fél jogos érdekét, kivéve, ha az ilyen érdekek felett állnak az Ön érdekei, alapvetõ jogai és szabadságjogai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét, különösen, ha Ön gyermekkorú. Az ilyen jogos érdekek közé tartozik az 1. pontban írt feldolgozási célok teljesítése (A személyes adatok kategóriái és feldolgozási célok), különösen a meta adatok kezelése. [kérjük részletesen írja le az SCA / harmadik fél jogos érdekeit];
 • Az adatkezelés és -feldolgozás egyéb alkalmazandó jogalapja, különös tekintettel a tagállami rendelkezésekre;

 

Érzékeny személyes adatait a következõ jogalapon dolgozhatjuk fel:

 • Ön kifejezett hozzájárulását adta érzékeny személyes adatainak kezeléséhez és feldolgozásához egy vagy több bizonyos célra;
 • A kezelésre, és feldolgozásra az ESSITYSCA vagy a foglalkoztatási, társadalombiztosítási és szociális védelmi törvény által érintett kötelezettsége teljesítéséhez vagy bizonyos jogainak gyakorlásához van szükség;
 • A kezelés, és feldolgozás olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett már nyilvánosságra hozott;
 • A kezelésre és feldolgozásra jogi követeléseket védelméhez, alapításához vagy gyakorlásához van szükség, vagy arra akkor van szükség, ha bíróságok járnak el jogszolgáltatás során;

A személyes adatok szolgáltatását megkövetelheti jogszabályi vagy szerzõdéses kötelezettség, illetve arra azért lehet szükség, hogy Ön szerzõdést kössön velünk, szolgáltatásokat/termékeket kapjon tõlünk az Ön kérésének megfelelõen, vagy az adatokat Ön önkéntesen adhatja át.

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása kedvezõtlen lehet az Ön számára, pl. esetleg Ön nem kaphat meg bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat. Azonban, hacsak másként nincs meghatározva, a személyes adatok szolgáltatásának elmaradása nem vezet jogkövetkezményekhez az Ön számára.

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetõségei

Ha hozzájárulását adta személyes adatai gyûjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához, hozzájárulását bármikor visszavonhatja jövõbeli hatállyal. Ezen kívül, tiltakozhat személyes adatai felhasználása ellen az alaptarifájú továbbítási költségen kívül költségekkel nem járó marketing célok esetében (lásd alább).

Az alkalmazandó adatvédelmi törvény értelmében Önnek joga lehet van (i) tájékoztatást kérni és kapni személyes adatainak a kezelésérõl (ii) hozzáférést kérni személyes adataihoz, (iii) személyes adatai javítását helyesbítését kérni, (ivii) személyes adatainak törlését kérni, (iv) személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérni, (vi) adatai hordozhatóságát kérni, (vii) személyes adatai feldolgozása ellen tiltakozni (beleértve a tiltakozást a profilalkotás ellen, valamint az egyéb jogokat az automatikus döntéshozatallal kapcsolatosan).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feni jogokat esetleg korlátozhatja az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi törvény. Az alábbiakban további információkat talál jogairól az EU általános adatvédelmi rendeletének megfelelõen:

 

(i) Hozzáférési jog

Önnek joga lehet van arra, hogy információt kapjon tõlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e vagy sem. Ha igen, kérheti a hozzáférést személyes adataihoz. Az információhoz való hozzáférés többek között tartalmazza a feldolgozás céljait, a kérdéses személyes adatok kategóriáit, illetve azokat a fogadó feleket vagy az olyan felek kategóriáit, akik számára a személyes adatot közzétették vagy közzé fogják tenni.

Joga lehet arra, hogy másolatot kérjen azokról a személyes adatokról, amelyek feldolgozás alatt vannak. Ha további példányokat kér, az adminisztrációs költségek alapján ésszerû díjat számíthatunk fel.

(ii) Javítási jog

Joga lehet van arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását. A feldolgozás céljától függõen Önnek joga lehet van arra, hogy a nem teljes személyes adatokat kiegészítse, beleértve azt a módszert, hogy Ön kiegészítõ nyilatkozatot tesz.

(iii) Törlési jog (elfeledtetés joga)

Bizonyos körülmények között joga lehet van arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, és mi kötelezhetõk kötelesek vagyunk az ilyen személyes adatok törlésére.

(iv) A feldolgozás korlátozásának joga

Bizonyos körülmények között joga lehet van arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ebben az esetben a vonatkozó adatokat megjelöljük, és csak bizonyos célokra dolgozzuk fel.

(v) Adathordozhatóság joga

Bizonyos körülmények között joga lehet van arra, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat kikérje tõlünk strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formában, és Önnek joga lehet van arra, hogy ezeket az adatokat akadály nélkül másoknak továbbítsa.

(vi) Tiltakozási jog és az automatikus döntéshozatallal kapcsolatos jog

Bizonyos körülmények között joga lehet van arra, hogy bizonyos helyzetben bármikor tiltakozzon személyes adatai feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást, és felkérhet bennünket arra, hogy a továbbiakban ne dolgozzuk fel személyes adatait.

Továbbá, ha személyes adatai direkt marketing céljára kerül feldolgozásra, joga lehet van arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatai ilyen célból történõ feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást, ha az ilyen direkt marketinggel kapcsolatos. Ebben az esetben a továbbiakban nem fogjuk ilyen célokból személyes adatait feldolgozni.

Ezen kívül, bizonyos körülmények között automatikus döntéshozatal esetén joga lehet van arra, hogy emberi beavatkozást kérjen, hogy kifejezhesse nézõpontját és megtámadja a döntést.

Jogai gyakorlása érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 7. pontban írtakban megfelelõen (Kapcsolatfelvétel).

Amennyiben Ön úgy véli, hogy adatait társaságunk jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a társaságunk székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.

Jogorvoslati lehetõséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adtvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu).

Joga lehet arra is, hogy panaszt jelentsen be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

Cookiek és más követõ rendszerek

A weboldal cookiekat használ. A további információkat lásd a Cookie Szabályzatban.

A személyes adatok tárolásának idõszaka

Személyes adatait addig tartjuk meg, ameddig szükség van rájuk ahhoz, hogy a kért szolgáltatásokat és termékeket biztosítani tudjuk az Ön számára. A hozzájárulása alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 2 évig tároljuk és kezeljük. Ha kapcsolatunk megszakad, vagy töröljük személyes adatait, vagy névtelenné tesszük azokat, kivéve, ha törvényi követelmények ezt nem teszik lehetõvé (pl. adózási célok). Kapcsolattartási adatait és termékeink vagy szolgáltatásaink iránt jelzett érdeklõdését hosszú idõszakon keresztül is megtarthatjuk, ha az SCS engedélyt kapott arra, hogy marketing anyagot küldjön az Ön számára. Ezen kívül alkalmazandó törvények értelmében arra kérhetnek kötelezhetnek bennünket, hogy személyes adatait 10 éves idõszakon keresztül tartsuk meg a vonatkozó adóévet követõen. Személyes adatait a szerzõdéses kapcsolat megszûnése után is megtarthatjuk, ha személyes adataira más alkalmazandó törvényeknek való megfeleléshez van szükség, vagy azért van rájuk szükség, hogy jogi követeléseket alapítsunk, gyakoroljunk vagy védjünk ki, kizárólag a szükséges mérték elvét követve. A szerzõdéses kapcsolat megszûnését követõen a lehetséges mértékben korlátozni fogjuk személyes adatainak feldolgozását a fenti korlátozott célokból.

Kapcsolatfelvétel

Ha aggodalma vagy kérdései lennének a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk:

Essity Hungary Kft.

Budapest, Budakeszi út 51, 1021

info@libresse.hu

+3613922100

Adatvédelmi felelõsünk kapcsolattartási adatai a következõk:

Kardos Ildikó

Budapest, Budakeszi út 51, 1021

info@libresse.hu

+3613922100